Kizi maakt geld besparen easy

Privacyverklaring en cookies policy

Bij Kizi hebben we een duidelijk doel voor ogen: de laagste vaste lasten, voor iedereen, zonder gedoe. Om dat mogelijk te maken, slaan we gedurende je bezoek aan onze website gegevens van je op. Om je een advies op maat te kunnen geven over je vaste lasten en om je overstap zo makkelijk mogelijk te maken, hebben we persoonsgegevens van je nodig en plaatsen we cookies om onze website te optimaliseren.

BG-curve-white
Kizi respecteert jouw privacy

Privacyverklaring

Omdat we jouw besparing tijdens je eerste bezoek, maar ook later zo makkelijk mogelijk willen maken, slaan we bepaalde gegevens voor langere tijd op. We gebruiken jouw data uitsluitend om het jou makkelijker te maken en zijn open over het hoe, wat en waarom. Lees dus vooral verder! Wij hebben niets te verbergen.

Kizi behoudt het recht om deze privacyverklaring te allen tijde aan te passen. Elke substantiële wijziging zal duidelijk gemeld worden aan jou als gebruiker en we raden je aan dit document regelmatig te raadplegen.

Algemene informatie Kizi

Wij vinden een zorgvuldige omgang met en bescherming van persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensverwerking stelt. De door jouw verstrekte gegevens worden via een beveiligde verbinding naar de door jou gekozen aanbieder verzonden, zodat zij in staat zijn om de aanvraag af te handelen.

Voor de verwerking van gegevens die we nodig hebben voor het vergelijken en aanvragen van energiecontracten, abonnementen voor internet, bellen en TV, en SIM-only abonnementen is Kizi B.V., gevestigd te Amsterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34331885, verantwoordelijk.

Verwerking bij vergelijken

Als je een vergelijking maakt, verpakken we deze gegevens in een reeks getallen en cijfers. Daarmee ontstaat een geanonimiseerde versie van je vergelijking die niet herleidbaar is naar jouw persoon of adres. Aanbieders maken van deze gegevens gebruik voor een analyse van het overstapgedrag. Meer informatie vind je onder Cookies Policy.

Verwerking bij aanvraag

Onze overstapservice houdt in dat jij na je aanvraag niets meer hoeft te doen. Daarom sturen we de (persoons)gegevens die je tijdens je vergelijking en je aanvraag hebt opgegeven door naar je nieuwe aanbieder van het betreffende product (en in sommige gevallen naar je huidige aanbieder ten behoeve van een opzegging). In onderstaande lijst staan de persoonsgegevens die wij verwerken per product.

 • NAW gegevens
 • type huishouden
 • huidige leverancier
 • eventuele verhuizing
 • metertype
 • verbruik
 • aanwezigheid zonnepanelen
 • opwekking stroom
 • aanhef
 • geslacht
 • eigennamen
 • geboortedatum
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • start- en einddatum contract
 • eventueel postadres
 • verblijfsfunctie adres
 • IBAN
 • naam rekeninghouder
 • voorkeur betaalmethode
 • het nummer van je energie-aansluiting
 • IP-adres

In de regel bewaren wij de gegevens tot zeven jaar na je aanvraag in verband met administratieve verplichtingen. Wij gebruiken deze gegevens om je, na afloop van je contract, gemakkelijk opnieuw te laten overstappen zonder je gegevens opnieuw in te vullen.

 • In overeenstemming met de privacywetgeving, verwerken wij jouw persoonlijke gegevens op basis van de volgende juridische gronden:
 • Op basis van de uitvoering van de overeenkomst of de uitoefening van precontractuele stappen genomen op jouw vergelijking;
 • Op basis van het voldoen aan wettelijke of regulerende bepalingen, met betrekking tot het beheer van de contractuele relatie, in het bijzonder de facturatie en administratie;
 • Op basis van ons legitiem belang voor het versturen van informatie en nieuwsbrieven; of
 • Op basis van jouw uitdrukkelijke toestemming voor het ontvangen van onze nieuwsbrief.

Check altijd de privacyverklaring van je nieuwe aanbieder op de desbetreffende website.

Autoverzekering

Bij het aanvragen van een autoverzekering, zijn er twee opties: je vraagt de autoverzekering direct via onze site aan of we verwijzen je door naar de website van de verzekeraar. Op het moment dat je een verzekering direct via onze website aanvraagt, vul je de gegevens die je bij de vergelijking hebt ingevuld aan tot onderstaande lijst persoonsgegevens. Ook vragen we je enkele vragen te beantwoorden die de verzekeraar helpen bij het inschatten van je risicoprofiel. Wij bewaren deze gegevens tot zeven na je aanvraag in verband met administratieve verplichtingen.

In geval van verwijzing verpakken we de door jouw ingevoerde gegevens in een cookie. Daarmee kan de verzekeraar zien dat je hen via onze website hebt gevonden. Deze cookie blijft 6 maanden bestaan. In de meeste gevallen sturen we ook je kenteken, geboortedatum, NAW gegevens, schadevrije jaren en je gewenste dekking mee, zodat je ze niet opnieuw hoeft in te vullen.

E-mail

Op het moment dat je op onze website je e-mailadres achterlaat, kunnen we je benaderen via e-mail. Als je een product via onze overstapservice aanvraagt, gebruiken we je e-mailadres om je informatie te geven over de door jou aangevraagde producten, vragen we je om feedback om onze services te verbeteren en brengen we je op de hoogte als het tijd is om opnieuw over te stappen. Wanneer je jouw e-mailadres achterlaat om je in te schrijven voor onze nieuwsbrief of offertes of overzichten te ontvangen, sturen we je naast de service die je met je inschrijving aanvraagt, maandelijks een nieuwsbrief met actuele aanbiedingen.

Naast je e-mailadres voegen wij, indien je deze hebt ingevuld op onze website, je aanhef, naam, geboortedatum en telefoonnummer toe aan je profiel. Dit doen we om je op een persoonlijke manier aan te kunnen spreken. Wij bewaren deze gegevens totdat je je afmeldt. Je kunt je op ieder gewenst moment uitschrijven voor alle e-mailcommunicatie. Dit doe je door op de afmeldlink in een van onze e-mails te klikken. Op dat moment ontvang je geen communicatie meer van ons op het desbetreffende e-mailadres.

Social media

Op onze site zijn social media buttons opgenomen. Op het moment dat je gebruik maakt van de social media diensten worden er ook gegevens doorgegeven aan de social media diensten. De beheerders van deze diensten verzamelen dan je persoonsgegevens. Wij hebben hier geen invloed op. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze social media diensten te lezen voordat je van deze diensten gebruik gaat maken.

Controle betalingsverplichting

De aanbieder kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of een klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de leveringsovereenkomst. Hierbij zullen de gegevens die je invult worden getoetst. Indien de aanbieder op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst met de klant niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Beveiliging

Om inzage van persoonsgegevens van de gebruiker door onbevoegden te voorkomen, heeft Kizi verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies. De persoonsgegevens en handelingen van de gebruiker worden beveiligd door het gebruik van geavanceerde technologie en veiligheidssystemen. Alle persoonlijke informatie die de gebruiker beschikbaar stelt aan Kizi wordt verstuurd via SSL (Secure Socket Layer) coderingstechnologie. SSL is een uiterst veilig coderingssysteem dat persoonlijke- en transactiegegevens van de gebruiker beschermt. Wij houden statistieken bij op onze website, maar dit gebeurt te allen tijde geanonimiseerd.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden (waaronder die van aanbieders) die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Thuiswinkel Waarborg

Kizi is lid van Thuiswinkel.org. Dit betekent dat wij voldoen aan de 35 criteria van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie op het gebied van wetgeving, veiligheid, financiële stabiliteit en de gedragsregels van Thuiswinkel.org. Hieronder vallen ook regels die jouw persoonsgegevens beschermen. Meer informatie hierover vind je op Thuiswinkel.org.

Rechten met betrekking tot je persoonsgegevens

De rechten die je hebt met betrekking tot je persoonsgegevens hebben we hieronder samengevat. Neem voor meer informatie over je rechten of als je een van deze wilt uitoefenen contact met ons op (zie de contactgegevens onderaan de privacyverklaring).

Het recht geïnformeerd te worden

Je hebt het recht om te worden voorzien van duidelijke, transparante en gemakkelijk te begrijpen informatie over hoe wij uw informatie en uw rechten gebruiken. Daarom verstrekken wij je de informatie in deze privacyverklaring.

Het recht op toegang

Je hebt het recht om toegang te krijgen tot je persoonsgegevens als wij deze verwerken en bepaalde andere informatie. Dit om ervoor te zorgen dat je op de hoogte bent en kunt controleren of we uw persoonsgegevens gebruiken in overeenstemming met de wetgeving op het gebied van gegevensbescherming.

Het recht om verwerking te beperken

Je hebt het recht om bepaalde verwerkingen van je persoonsgegevens te beperken, wat betekent dat je ons kunt vragen om te beperken wat we ermee doen.

Het recht om een klacht in te dienen

Je hebt het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over elke kwestie met betrekking tot je persoonsgegevens, via onderstaande gegevens.

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag
Tel: 088 - 1805 250
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

We nemen onze verplichtingen serieus, dus als je vragen of opmerkingen heeft, raden we je aan deze eerst met ons te bespreken, zodat we kunnen proberen ze op te lossen.

Het recht om toestemming in te trekken

Als je toestemming hebt gegeven voor alles wat we met je persoonsgegevens doen, heb je het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken. Dit betekent echter niet dat elke verwerking van uw persoonlijke gegevens met uw toestemming tot dat moment onwettig is.

In geval van vragen over deze privacyverklaring of wanneer je gebruik wil maken van een van je rechten, stuur dan een mail naar service@kizi.nl of bel ons: 020 - 765 10 99.

Cookies policy

Wanneer je gebruikt maakt van onze website, slaan we stukjes informatie op in je browser of op onze eigen servers. Dit doen we met cookies. Aan de hand van die cookies kunnen we je herkennen en volgen tijdens je bezoek. Belangrijk om te weten: dit is volledig anoniem. We gebruiken de informatie uitsluitend om jouw volgende bezoek en dat van anderen beter te maken.

Als je diensten vergelijkt

Energie

Om een vergelijking van energiecontracten op maat aan te bieden, hebben we enkele gegevens van je nodig. Wij slaan deze gegevens op in je browser of local storage zodat je ze niet bij ieder bezoek opnieuw hoeft in te vullen. Deze cookie is een jaar geldig. We slaan deze gegevens ook op om eventuele problemen te kunnen achterhalen. Na een jaar anonimiseren we de vergelijking. Daarnaast slaan we voor onze eigen analyse en die van leveranciers de vier cijfers van je postcode op. Ook deze zijn niet tot jou te herleiden.

Autoverzekeringen

Om een vergelijking van autoverzekeringen op maat aan te bieden, hebben we enkele gegevens van je nodig. Wij slaan deze gegevens op in je browser of local storage zodat je ze niet bij ieder bezoek opnieuw hoeft in te vullen. Deze cookie is een jaar geldig. We slaan deze gegevens ook op om eventuele problemen te kunnen achterhalen. Na een jaar anonimiseren we de vergelijking.

Internet, bellen en TV

Voor de vergelijking van abonnementen voor internet, bellen en TV hebben we je postcode, huisnummer en eventuele toevoeging nodig. Hiermee checken we de beschikbaarheid van verschillende aanbiedingen voor jouw adres. Wij bewaren deze gegevens in de vorm van een cookie gedurende zes maanden, zodat je de gegevens niet steeds opnieuw hoeft in te vullen.

Zorgverzekeringen

Voor de vergelijking van zorgverzekeringen hebben we je geslacht, geboortedatum en huidige verzekeraar nodig. Hiermee checken we de beschikbaarheid van verschillende aanbiedingen voor jouw situatie. Wij bewaren deze gegevens in de vorm van een cookie gedurende zes maanden, zodat je de gegevens niet steeds opnieuw hoeft in te vullen.

SIM-only en uitvaartverzekeringen

Voor de vergelijking van SIM-only abonnement en uitvaartverzekeringen hebben we geen gegevens van je nodig. We plaatsen wel een cookie in je browser, zodat de aanbieder kan zien dat je hen via onze website hebt gevonden. Deze cookie is zes maanden geldig.

Google Analytics

Om te zien hoe jij en andere bezoekers onze website gebruiken en ervaren, maken wij gebruik van Google Analytics. Daarmee kunnen we de ervaring op onze website beter maken. Om je te herkennen als unieke gebruiker, ook als je op een ander apparaat terugkeert, plaatsen we hiervoor een cookie in je browser en verpakken we je vergelijking tot een niet te herleiden identifier. Daarmee kunnen we ook zien welke versie van een bepaalde pagina je bezocht hebt als hier we hier een test met twee versies op hebben lopen. Deze gegevens zijn 38 maanden geldig.

Hotjar

Voor een diepgaande analyse van jouw ervaring op onze website gebruiken wij op sommige pagina’s Hotjar. Dit is een applicatie waarmee we opnames en snapshots van je bezoek kunnen maken. Ook kunnen we er korte vragen mee stellen. Alles wat we hiermee vastleggen is volledig anoniem en niet tot jou te herleiden.

BG-curve-white-180deg
kizi-logo
© 2009 - 2022
Over Kizi
Over ons
Contact
020 - 765 10 99service@kizi.nl
Overstappen.nl B.V. h.o.d.n. Kizi
|
Overtoom 62 1054 HL Amsterdam
|
KvK 34331885
|
BTW NL820572937B01
|
AFM 12012535